Focussen Vlaanderen
Contact maken met je beleving
Focussen Vlaanderen

Met  “Focussen Vlaanderen” willen we focussen verder verspreiden binnen en buiten de psychotherapiewereld. We willen in Vlaanderen een plek creëren waar mensen en ideeën rond focussen elkaar kunnen vinden. 

  • Wil je meer te weten komen over wat focussen precies inhoudt?  
  • Ben je op zoek naar een focuscursus, een focuspartner of een open avond?  
  • Wil je als erkend trainer van The Focusing Institute (TFI) een focuscursus of een open avond bekendmaken?  
  • Of zoek je een collega focustrainer/psychotherapeut met specialisatie “Focussen in psychotherapie” om samen een project op te zetten? 

Met al deze vragen en meer kan je terecht op onze website en in “Focussen Vlaanderen” (FV), werkgroep van de Vlaamse Vereniging Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling(VVCEPC).

 

Het verhaal van “Focussen Vlaanderen” begon toen drie psychologen-psychotherapeuten (Mathias Dekeyser, Erwin Vlerick en Tine Swyngedouw) op 25 mei 2007 tijdens een studiedag van de VVCEPC hun frustratie deelden dat er in Vlaanderen geen centrale ontmoetingsplek voor focussers is en dat focussen in Vlaanderen niet echt verspreid geraakt buiten de wereld van enkele cliëntgericht-experiëntiële psychotherapeuten. 

In het buitenland blijkt dat het ook anders kan, dat het niet beperkt hoeft te blijven tot de wereld van de psychotherapie maar dat focussen veel zinvolle toepassingsgebieden kent binnen én buiten de psychotherapie.   

Het was ook duidelijk dat niemand echt zicht had op wat er allemaal gebeurt rond focussen in Vlaanderen.  Er waren hier en daar geïsoleerde groepjes aan het werk maar zonder verbinding met elkaar. 

We besloten dan ook een poging te doen om wat er is aan kennis en kunde rond focussen in Vlaanderen samen te brengen en een ontmoetingsplek te creëren met als doel het focussen en het experiëntiële/belevingsgerichte gedachtegoed verder te verspreiden binnen en buiten de psychotherapiewereld in Vlaanderen. Concreet betekent dit dat we de onderlinge contacten van focussers, van focustrainers/psychotherapeuten met specialisatie “Focussen in psychotherapie” en de contacten tussen focussers en focustrainers/psychotherapeuten met specialisatie “Focussen in psychotherapie” willen bevorderen

 

We willen het contact tussen focussers bevorderen door op de website de mogelijkheid te bieden om aan te geven dat je op zoek bent naar een focuspartner. We willen ook het organiseren van open focusavonden, gegeven door erkende focustrainers van TFI, aanmoedigen. 

Open focusavonden zijn vaste momenten in de maand waarop je samenkomt met andere focussers.  Ze staan open voor iedereen die tenminste de focuscursus niveau 1 gevolgd heeft.  Je ontmoet er telkens andere mensen en krijgt zo de kans om met verschillende mensen te focussen.  Er is minstens één focustrainer aanwezig die beschikbaar is als daar nood aan is. 

 

We willen ook het contact tussen focustrainers/psychotherapeuten met specialisatie “Focussen in psychotherapie” bevorderen

  • door het aanbieden van vorming (workshop “Focussen met kinderen” door Analia Zaccai in 2009, workshop “Inner Relationship Focusing niveau 2” door Ann Weiser Cornell in 2011, workshop “Wholebody Focusing” door Astrid Schillings in 2013, workshop “Interactive Focusing” door Masumi Maeda en Miho Yamamoto in 2015,…)
  • door intervisiegroepen samen te stellen waar er ruimte is voor vragen die eigen zijn aan het geven van focustrainingen en/of aan het integreren van focussen in psychotherapie
  • door het aanmoedigen van gezamenlijke projecten (bijvoorbeeld: een groepsproject “Focussen met kinderen en jongeren” met mogelijkheden tot toepassing binnen Kind en Gezin, bijzondere jeugdzorg, scholen en gezinnen).
  • door een forum aan te bieden aan psychotherapeuten die focussen willen integreren in hun therapiewerk en eventueel de specialisatie “Focussen in psychotherapie”  (zie TFI: FOT, Focusing Oriented Therapist) willen volgen.

 

We willen ook het contact tussen focussers en focustrainers/psychotherapeuten met specialisatie “Focussen in psychotherapie” bevorderen door op deze website een plek te bieden waar we kunnen zien wie wat doet en/of zoekt i.v.m. focussen in Vlaanderen.  

  • Welke focustrainer biedt waar en wanneer een cursus van welk niveau aan?
  • Waar kan je een psychotherapeut met specialisatie “Focussen in psychotherapie” vinden?

Op die manier hopen we een transparant beeld te krijgen van focussen in Vlaanderen en hopen we vooral dat de juiste mensen en initiatieven elkaar makkelijker weten te vinden.  

 

Naast het bevorderen van contacten willen we ook de kwaliteit van wat er aangeboden wordt i.v.m. focussen in Vlaanderen mee bewaken.  Daarom vind je op deze website alleen activiteiten die aangeboden worden door erkende focustrainers/psychotherapeuten met specialisatie “Focussen in psychotherapie” van TFI, die bovendien ook minstens belangstellende zijn van de VVCEPC en bereid zijn zich te houden aan de deontologische code van de VVCEPC. We vragen ook aan de focustrainers/psychotherapeuten met specialisatie “Focussen in psychotherapie” om transparant te zijn over hun professionele achtergrond. 

We willen ook zorgen voor kwaliteitsvolle Nederlandstalige teksten i.v.m. focussen.

 

Tijdens het verder uitwerken van onze ideeën doken er allerlei vragen op rond de vorm van dit initiatief.  Hoe zouden we naar buiten komen? 
Volledig onafhankelijk?  Wie zou dit dan financieren? 
Is focussen niet onlosmakelijk verbonden met experiëntiële psychotherapie? 

Vanuit allerlei overwegingen hebben we er uiteindelijk voor gekozen om een plek te zoeken onder de paraplu van de VVCEPC maar wel met voldoende ruimte voor onze eigenheid.
In onze groep is er bewust wel plaats voor mensen die geen psychotherapeut of counselor zijn of die niks te maken hebben met de sociale sector.  Deze aparte status wordt weerspiegeld door het feit dat we een eigen website hebben los van de website van de VVCEPC. 

Op 25 april 2009 werd ons initiatief tijdens de Algemene Vergadering van de VVCEPC goedgekeurd en werden we erkend als werkgroep Focussen Vlaanderen. 

In september 2009 werd onze eigen website “Focussen Vlaanderen” operationeel.

 

Nu, zo’n vijf jaar later, zijn we uitgegroeid tot een groep van een 40-tal coördinatoren (i.o.), focustrainers (i.o.) en psychotherapeuten met specialisatie “Focussen in psychotherapie” (i.o.). We zijn toe aan een nieuwe website zodat we nog beter kunnen laten zien wie we zijn en wat we bieden en dieper kunnen ingaan op de vele toepassingsgebieden van het focussen.

 

Tine Swyngedouw,
erkend coördinator TFI en voorzitster van FV

4/11/2014

 

Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in:
Blijf ingelogd:
Wachtwoord vergeten?