Focussen Vlaanderen
Contact maken met je beleving
Focusniveaus

In de cursussen ontwikkel je al doende je vaardigheid om zelfstandig te focussen en daartoe de juiste omstandigheden te creëren. Ook als luisterend begeleider oefen je vooral vaardigheden die je helpen bij het eigen focusproces.

Focussen niveau 1 (basiscursus)

In cursus 1 leer je de grondbeginselen van het focussen en van het luisterend aanwezig zijn (bij jezelf of een ander). Je wordt je bewust van wat er in je omgaat, maar waar je nog geen woorden voor hebt. Je leert het erkenning te geven en ernaar te 'luisteren', met geduld, aandacht en respect. En je gaat merken dat alleen al die innerlijke houding uitnodigt tot positieve veranderingen.
Na deze cursus kun je zelf verder oefenen in focussen, bijv. samen met een focuspartner of met een of meer focussers op een open focusavond.

Focussen niveau 2

Verdere ontwikkeling en verdieping van het zelfstandig focussen. Je oefent in aandachtig aanwezig-zijn bij wat er vanbinnen is; je gaat ook enkele stapjes verder in het luisterend aanwezig zijn bij het focussen van een mede-cursist. Het vertrouwen in het proces kan groeien, doordat je merkt dat "het paard zelf vaak de weg naar huis weet".
De basishouding van het focussen, het niet-oordelend luisteren naar iets in jezelf en in anderen, krijgt meer betekenis, zowel in focussessies als in je dagelijkse leven. Na cursus 2 beschik je over meer mogelijkheden om – liefst met een focuspartner - zelfstandig te focussen.

Focussen niveau 3

Je verkent de mogelijkheden van het ‘gidsen’ van jezelf of een focuspartner. Gidsen betekent een veilige ruimte scheppen voor de focusser, werkelijk luisteren en het proces helpen dragen en er feeling voor ontwikkelen wanneer je wel en wanneer je beter niet met een suggestie/interventie kunt komen. Hoe beter je leert het proces van een ander met geduld, aandacht en respect te begeleiden, des te beter ben je ook in staat jezelf te begeleiden.
Na cursus 3 kun je een "normale" focussessie van een mede-focusser begeleiden, d.w.z. een sessie waarin geen buitengewone moeilijkheden te verwachten zijn.

Focussen niveau 4

Verdere ontwikkeling en verdieping van wat in cursus 3 verworven is. Aandacht voor het focussen bij speciale problemen, zoals blokkades, te dichtbij- en te veraf-processen.
In concreto betekent dat
* het proces van de focusser volgen en tegelijk naast dat proces staan, en opmerken wat er bij de focusser gebeurt, bijv. samenvallen met een emotie, verdwijnen in beelden of in het verhaal.
* oefenen hoe als ‘gids’ daarmee om te gaan.
Na cursus 4 zijn focussen en begeleiden meer vanzelfsprekende vaardigheden geworden in de omgang met jezelf en anderen, privé en in je werk. Je kunt nu voorwaardenscheppend een focusproces begeleiden bij jezelf of bij iemand die al enigszins vertrouwd is met focussen.

Deze tekst is een aangepaste versie van de tekst over focusniveaus door Erna de Bruijn & Christine Langeveld, Nieuwsbrief juli 2009, Focuscentrum Den Haag (www.focussen.nl).

Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in:
Blijf ingelogd:
Wachtwoord vergeten?