Gebruikersnaam:Paswoord:Blijf ingelogd:

Login

Literatuur
Naar aanleiding van de eerste vijf internationale congressen over cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie (1988-2000) stelde Germain Lietaer om de drie jaar een geannoteerde overzichtsbrochure samen van publicaties over cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie en counseling. Daarnaast maakte hij een afzonderlijk overzicht van Boeken: 1939-2000 (zie brochure 1997-1999) en 2000-2010. Ook was hij co-editor van een overzicht van Engelse publicaties 2000-2011. Deze brochures kan u hier als PDF lezen.
Wat betreft de Nederlandstalige publicaties vanaf 2000 verwijzen we voor de artikels in het Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie naar de website van het tijdschrift: (www.tcgp.nl) Voor alle andere Nederlandstalige publicaties van 2000 tot 2013 (boeken, hoofdstukken in boeken, artikels in andere tijdschriften dan TCgP, master thesissen en specialisatieverslagen) verwijzen we naar een door R.J. Takens en G. Lietaer opgesteld overzicht dat ook hier kan gedownload worden (Excel-document).
Verder kunnen we nog verwijzen naar de bibliografiepagina op de website van WAPCEPC (www.pce-world.org/about pce/bibliographies), alsook naar de recent door Oostenrijkse en Duitse collega’s opgestarte website www.pce-literature.org (met interessante zoekmogelijkheden).

Nvdr: Om technische redenen verschijnen sommige van de .pdf documenten in klein lettertype. Door hierop in te zoomen is het alsnog mogelijk om deze te lezen. 
Wie de Nederlandstalige publicaties 2000-2013 graag in een overzichtelijk excel-document ontvangt, kan hiervoor het secretariaat contacteren


Download documenten :
Bibliography 88-90
Bibliography 91-93
Bibliography 94-96
Bibliography 97-99
Bibliography English publications 2000-2011
Bibliography books 2000-2010
Bibliografie Nederlandstalige artikelen 2000-2013
Bibliografie Nederlandstalige boeken 2000-2013
Bibliografie Nederlandstalige hoofdstukken in boeken 2000-2013
Bibliografie Nederlandstalige niet gepubliceerde literatuur (masterthesissen en specialisatieverslagen) 2000-2013