Gebruikersnaam:Paswoord:Blijf ingelogd:

Login

Supervisoren

Ontstaan en geschiedenis van de supervisorengroep

In 2003 ontstond, op vraag van enkele supervisoren, het initiatief “werkgroep supervisoren”. Deze wilde een contactpunt zijn voor supervisoren waar overleg, vorming en/of supervisie en intervisie een plaats zouden krijgen. Door discussie en het doornemen van literatuur gaat de voorkeur van de werkgroep op dit moment vooral uit naar het bespreken van vragen binnen het werk als supervisor. Dit gebeurt vooral aan de hand van video, audio of ander materiaal. Nieuwe initiatieven zijn steeds welkom. 

Praktische afspraken

Twee maal per jaar komt de werkgroep samen, steeds voorafgaand aan de Algemene Vergadering en aan de Novemberdag. De vergadering vindt alternerend plaats in Antwerpen, Leuven en Gent van 10u tot 12.30u.

Documenten

Volgende documenten zijn ter beschikking:
  • Een protocol voor de supervisant: dit is een vragenlijst die de supervisant kan invullen na elke supervisie en die doorgestuurd kan worden naar zijn/haar supervisor.
  • Een protocol voor de supervisor: dit is een vragenlijst met een evaluatieschema dat door de supervisor kan ingevuld worden en wat hij/zij voor zichzelf of als instrument voor evaluatie kan gebruiken.
  • Een literatuurlijst met boeken en artikels die in de loop der jaren in de werkgroep gelezen en besproken zijn.

Contactpersoon:  Linda Van Nuffel - via mail : vannuffellinda@hotmail.com

Download documenten :
Protocol supervisant
Protocol supervisor
literatuurlijst