Gebruikersnaam:Paswoord:Blijf ingelogd:

Login

Samenwerking
Verenigingen waar we lid van zijn of mee samenwerken:

Belgische Vereniging voor Psychotherapie (BVP)

De BVP wil een overkoepeling bieden voor psychotherapeutische verenigingen van verschillende stromingen en van individuele psychotherapeuten. Ze fungeert als de vertegenwoordiger in België (National Umbrella Organisation) van de EAP. De BVP is ook National Accrediting Organisation, dit betekent dat zij het europese certificaat kunnen afleveren.

Nederlandse Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie (VCgP)

De samenwerking met de VCgP bestaat uit:
  • het uitwisselen van informatie over activiteiten van de eigen Vereniging, zoals congressen, studiedagen of publicaties
  • het gezamenlijk organiseren van congressen en studiedagen of het gezamenlijk uitgeven van publicaties
  • het samen uitgeven van het Tijdschrift voor Cliëntgerichte Psychotherapie.

Network of the European Associations for Person-Centred and Experiential Psychotherapy and Counselling (NEAPCEPC)

Het netwerk wil verenigingen en opleidingsinstituten voor cliëntgerichte/experiëntiële/persoonsgerichte psychotherapie samenbrengen voor overleg, gezamenlijke actie en vertegenwoordiging op Europees niveau. Het NEAPCEPC vertegenwoordigt als European Wide Accrediting Organisation de richting bij de EAP. Het is ondertussen ook volwaardig lid geworden van het EAC, de Europese vereniging voor counselling.

European Association for Psychotherapy (EAP)

De vereniging is enerzijds een overkoepeling op Europees niveau voor nationale verenigingen voor psychotherapie (zoals de BVP). Anderzijds kunnen ook Europese verenigingen die een psychotherapeutische richting vertegenwoordigen aansluiten (zoals de NEAPCEPC). De EAP wil in het kader van de Europese eenmaking de beroepsbelangen van de betrokken leden maximaal behartigen.
De EAP is lid van de "World Council of Psychotherapy"(WCP). Die werd in mei 2003 erkend als NGO (non gouvernemental organisation) bij de UNO.

World Association for Person-centered and Experiential Psychotherapy and Counseling (WAPCEPC)

De wereldvereniging werd in juli 1997 te Lissabon opgericht. Ze wil de wetenschappelijke studie en beoefening van cliëntgerichte en experiëntiële psychotherapie en counseling bevorderen.

De VVCEPC investeert daarnaast ook in samenwerkingsverbanden met andere Vlaamse verenigingen behorend tot de humanistische oriëntatie.