Gebruikersnaam:Paswoord:Blijf ingelogd:

Login

Tijdschriften
Het Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie is het tijdschrift van de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie (VCgP) te Utrecht en de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC) te Leuven en verschijnt vier keer per jaar. Uitgever is De Tijdstroom te Utrecht, Nederland.

Person-Centered and Experiential Psychotherapies is een uitgave van de World Association for Person-Centered and Experiential Psychotherapies and Counseling (WAPCEPC) en verschijnt vier keer per jaar. Uitgever is PCCS te Ross-on-Wye, Verenigd Koninkrijk.

Leden van de VCgP en VVCEPC ontvangen het Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie en het tijdschrift Person-Centered and Experiential Psychotherapies bij hun lidmaatschap. Niet-leden kunnen de tarieven voor een abonnement vinden op de websites van deze tijdschriften.