Gebruikersnaam:Paswoord:Blijf ingelogd:

Login

Historiek
De Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling verenigt cliëntgericht experiëntiële  psychotherapeuten, counselors en supervisoren en behartigt hun beroepsbelangen. Ze bevordert de studie, ontwikkeling en beoefening van de cliëntgerichte psychotherapie en counseling.
VVCEPC is lid van het Network of the European Associations for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling (NEAPCEPC). Op deze wijze wordt ze vertegenwoordigd in de European Association for Psychotherapy (EAP) en de European Association for Counselling (EAC). Daarnaast is de vereniging ook lid van de World Association for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling (WAPCEPC).