Gebruikersnaam:Paswoord:Blijf ingelogd:

Login

Kwaliteitseisen

Kwaliteitseisen

Op dit ogenblik is er in België nog geen wettelijke regeling betreffende de erkenning als psychotherapeut. De Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling v.z.w. (VVCEPC) groepeert echter de cliëntgerichte psychotherapeuten in Vlaanderen. Ze bestaat uit psychiaters, psychologen en andere hulpverleners met diploma's van het Universitair of Hoger Onderwijs die een -minimum driejarige- erkende opleiding hebben gevolgd en die na een gemotiveerde aanvraag door de Erkenningscommissie van de VVCEPC als cliëntgericht psychotherapeut(e) zijn erkend. De erkenningscriteria zijn specifiek omschreven in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Beroepsethiek

De cliëntgerichte psychotherapeut(e), lid van de VVCEPC onderschrijft de deontologische code van deze vereniging. Deze is conform de algemeen geldende deontologie betreffende de beoefening van psychotherapie. De deontologische code kan je hieronder raadplegen. 

Therapeuten die getuige zijn van deontologische fouten van collega's kunnen bij de Deontologische Commissie advies inwinnen met betrekking tot de manier waarop ze hierin zorg en verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Ook therapeuten met deontologische vragen over hun eigen praktijk kunnen terecht bij de Deontologische Commissie. Mogelijke deontologische thema's zijn: dilemma's rond beroepsgeheim, inzagerecht in het dossier, grensoverschrijdend gedrag, gebrek aan respect of professionaliteit, ...  Vragen en klachten worden steeds discreet behandeld, vanuit een herstelgerichte visie. 
Contactgegevens en verdere informatie over de werking van de Deontologische Commissie kan je terugvinden onder de rubriek 'cliënten' op onze website. De bevoegdheden van de Deontologische Commissie en de volledige klacht- en tuchtprocedure is terug te vinden in ons huishoudelijk reglement. 
Download documenten :
Deontologische code