Gebruikersnaam:Paswoord:Blijf ingelogd:

Login

World Day of Listening

In het kader van de World Day of Listening, een initiatief vanuit de internationale focusing-gemeenschap, organiseer ik in de Stadshal in Gent een publiek pop-up Luister-event. Samen met een aantal in actief luisteren getrainde mensen (vanuit de groep van focussers en experiëntiële therapeuten en counselors) zullen we ons luisterend oor aanbieden aan al wie wil ervaren hoe het is van aandachtig en echt beluisterd te worden. Dat kan in korte gesprekjes van 5 à 15 minuten. Onze enige bedoeling is te luisteren naar mensen hun beleving van de huidige wereldsituatie en naar hun beleving van henzelf en hun leven in deze wereld; dit vanuit
- de idee dat we als samenleving de waarde van echt goed beluisterd worden, zonder agenda, zonder dat men in discussie gaat of wil overtuigen, veel te weinig nog kennen en dat we dit opnieuw levendig moeten maken
- de ondervinding en overtuiging dat dit onze sociale verbondenheid versterkt.


We doen dit gratis en zonder promotioneel doel. Wie graag nog wil aansluiten als luisteraar in Gent mag contact opnemen met mij via maaike_afschrift@hotmail.com of 0472481842. Er kunnen nog veel Luisteraars bij!
Meer info vind je in
- het publiek evenement dat ik voor Gent aanmaakte: https://www.facebook.com/events/138915609900409/
- de internationale Facebookgroep die voor deze gelegenheid is opgericht: https://www.facebook.com/groups/Worldlistening/?fref=ts

Terug naar overzicht