Gebruikersnaam:Paswoord:Blijf ingelogd:

Login

Mededelingen

De mededelingen zijn hét communicatiemiddel bij uitstek voor het bestuur om de leden en zijn belangstellenden op de hoogte te houden van alle belangrijke informatie die betrekking heeft op de vereniging en het cliëntgerichte-experiëntiële gedachtegoed. Alle belangrijk nieuws omtrent de Algemene Vergadering, betaling lidgelden, politieke ontwikkelingen, het tijdschrift, enz. worden op deze manier onder de aandacht gebracht.

De mededelingen worden per mail ALLEEN aan de leden en belangstellenden bezorgd met een frequentie van 5 à 6 keer per jaar. Zorg dus dat we steeds in het bezit zijn van uw meest recente mailadres. Dit kan U aanpassen via intranet. 


Indien uzelf een suggestie heeft voor een wist-je-datje over de vereniging of één van zijn leden, kan U steeds contact opnemen met het secretariaat. Ook suggesties omtrent wetenschappelijk onderzoek of andere hot topics m.b.t.b psychotherapie mogen steeds aan het bestuur bezorgd worden via secretariaat@vvcepc.be