Gebruikersnaam:Paswoord:Blijf ingelogd:

Login

Gendlin Grant voor prof. dr. Siebrecht Vanhooren
We zijn uitermate trots dat één van onze leden: prof. dr. Siebrecht Vanhooren, als eerste de Gendlin Grant heeft gewonnen. Deze prijs wordt uitgereikt aan onderzoekers die de impact van focusing via kwantitatief onderzoek in kaart proberen te brengen. Dr. Vanhooren heeft deze prijs ontvangen voor zijn onderzoek naar de impact van focusing op depressie.

Meer informatie vind je via de volgende linken:


Interessante Links :
Gendlincenter
Uitreiking Gendling Grant aan prof. dr. Siebrecht Vanhooren
Terug naar overzicht