Gebruikersnaam:Paswoord:Blijf ingelogd:

Login

Deontologie en klachten

Wat in geval van klachten? 

De Deontologische Commissie van de VVCEPC is beschikbaar voor ethische vragen en klachten betreffende therapeuten die lid zijn van onze beroepsvereniging. Hieronder kan je onze deontologische code terugvinden. 

Wie is de Deontologische Commissie?
De Deontologische Commissie is samengesteld uit:
- voorzitter:  Samantha Werthen  samantha.werthen@outlook.com
- vertrouwenspersonen:  Arne Heylen arne.heylen@naiade-therapie.be
Suzy Vandermeeren suzy.vandermeeren@gmail.com
- overige commissieleden:  Caroline Wuyts (namens bestuur)
Mathias Dekeyser
Meer info over de bevoegdheden van de Deontologische Commissie vind je hieronder. 

Heb je een ethische vraag?

Je bent in therapie en je hebt het gevoel dat je kwetsbaarheid als cliënt wordt gebruikt door je therapeut, je voelt je niet gerespecteerd door je therapeut, je hebt het gevoel dat de therapeut je grenzen niet respecteert, je stelt je vragen bij de aanpak van de betreffende therapeut...

Sommige van deze ervaren moeilijkheden hebben te maken met een verschil tussen jou en jouw therapeut inzake visie en verwachtingen rond de behandeling. Dan kan het zinvol zijn dit eerst en vooral te bespreken met jouw therapeut zelf, dit om meer duidelijkheid te krijgen rond de aard van de hulp en de werkstijl van de therapeut dat best bij jou past.

Blijf je ervaren dat de therapeut fouten maakt in de behandeling, kan je je naar ons richten.  Overweeg je een klacht in te dienen of heb je vragen over de klachtenprocedure,... In al deze gevallen kan je via bovenstaande mailadressen advies vragen bij één van de vertrouwenspersonen. Hij/zij zal je vraag grondig beluisteren en vervolgens samen met jou bekijken wat mogelijke stappen zijn. Desgewenst kan er een bemiddelingsgesprek plaatsvinden met de betreffende therapeut. Vragen worden steeds discreet behandeld vanuit een herstelgerichte visie.


Ook als therapeut kan je soms getuige zijn van deontologische fouten van collega's. Onze vertrouwenspersonen kunnen je dan op weg helpen om hierin de juiste stappen te zetten.

Voor ethische reflectie betreffende je eigen handelen als therapeut verzoeken we echter om je eigen supervisor te contacteren.


Heb je een klacht of wil je een klacht indienen?

Heb je een klacht over één van de leden (therapeuten/counselors) van onze vereniging, neem dan contact op met de voorzitter van de deontologische commissie. De klacht zal ook dan discreet behandeld worden: indien mogelijk met het oog op herstel, en indien nodig gekoppeld aan een sanctie vanuit de VVCEPC. Meer info over melding en behandeling van klachten vind je hieronder.


Download documenten :
Bevoegdheden deontologische commissie
Deontologische code
Klachtenbehandeling en tuchtprocedure