Gebruikersnaam:Paswoord:Blijf ingelogd:

Login

Terug naar overzicht
Online ontmoetingsavond Herstel en zingeving in tijden van psychische corona-stress
Programma:

Onder begeleiding van Anja Schillebeeks en Walter Krikilion (Rozenkrans) 

 

Tijdens deze ontmoetingsavonden willen we met collega’s een dialoog voeren over de manier waarop de aandacht voor zingeving kan bijdragen aan een proces van herstel. 


De huidige coronacrisis brengt zowel voor onze cliënten maar ook voor onszelf heel wat psychische stress met zich mee. We worden meer dan ooit uitgedaagd, als mens maar ook als therapeut/counselor, om in de huidige crisis het proces van herstel gestalte te geven en de rol die zingeving hierin kan spelen niet uit het oog te verliezen.

Tijdens deze avond willen we de onderlinge ontmoeting (‘encounter’) als mens en als therapeut, centraal stellen. We zoomen in op het tochtgenootschap van professionals in de dialoog met elkaar en met cliënten/ervaringsdeskundigen. Hierbij stellen we de ondersteuning van het persoonlijk herstel centraal.


We vertrekken hierbij vanuit een aantal vragen: 

 

  • Wat betekent deze crisis voor jou als persoon en voor jou als therapeut/counselor?
  • Hoe probeer jij in deze tijden het proces van herstel vorm te geven? 
  • Welke rol krijgt zingeving in dit proces? Wat betekent zingeving hierbij concreet voor jou?

 

We kijken bij dit alles naar de eigen inbreng van het cliëntgericht-experiëntiële gedachtegoed. Ieder kan vanuit de eigen praktijkcontext feedback geven. We kunnen in dit alles voor elkaar een bron van inspiratie zijn, zowel voor ieders professionele context als voor de persoon in elk van ons.

 

Gezien de Covid 19 maatregelen zal deze ontmoetingsavond online, via zoom, plaats vinden.

 

We laten de ontmoeting 2 maal plaatsvinden: op 21 en 22 september. Maximum aantal deelnemers per avond: 5 deelnemers.Over de begeleiders van deze ontmoetingsavond: 

 

Walter Krikilion is doctor in theologie en cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeut. Hij is stafmedewerker patiëntenzorg in het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum van Geel, specifiek rond zingeving, ethiek en cliëntenparticipatie. Hij is auteur van ‘Geestelijke gezondheidszorg in het licht van zingeving en spiritualiteit’ en van ‘Zingeving bij herstel: helende perspectieven in dialoog’ (beide boeken zijn uitgegeven door Garant). Verder werkt hij als psychotherapeut in een therapiepraktijk (Turnhout).

 

Anja Schillebeeks is licentiaat in de psychologie, cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeut en counselor in existentieel welzijn. Ze is inhoudelijk beleidsverantwoordelijke in vzw Katarsis en werkt daarnaast als coördinator voor het project 'Drugs en Detentie' in de gevangenis van Hasselt.

 

Beiden werken in hun praktijkcontext concreet met cliëntenparticipatie en de inzet van ervaringsdeskundigheid.

< SCHRIJF JE HIER ONLINE IN >