Gebruikersnaam:Paswoord:Blijf ingelogd:

Login

Info voor cliŽnten

Wat is counseling?

Een counselor helpt een cliënt om de sensitiviteit, de inzichten en de vaardigheden te ontwikkelen die leiden naar een meer bevredigende omgang met zijn sociale omgeving en naar een constructievere dialoog met zichzelf. Een cliënt kan een individu zijn, een groep, een gezinssysteem of een organisatie. De counselor heeft steeds een basisberoep waarin hij tenminste deeltijds werkzaam is in het werkveld van de psychosociale begeleiding. Vertrekkend vanuit zijn vakbekwaamheid is deze persoon actief in sectoren waarin psychosociale noden bespreekbaar en bewerkbaar kunnen gemaakt worden vanuit het cliëntgericht- experiëntiële gedachtegoed.
Het counselingproces is structurerend, ondersteunend, gericht op het hier-en-nu. De counselor kijkt naar positieve mogelijkheden van de cliënt, bevordert groei, en heeft oog voor grenzen. Counseling is minder gericht op het uitdiepen, begrijpen en bewerken van psychopathologische patronen in het omgaan met zichzelf en met anderen. Een counselor zal gericht doorverwijzen naar gespecialiseerde psychotherapeutisch hulp indien nodig.