Gebruikersnaam:Paswoord:Blijf ingelogd:

Login

Deontologie en klachten

Wat in geval van klachten? 


De Deontologische Commissie van de VVCEPC is beschikbaar voor ethische vragen en klachten betreffende therapeuten die lid zijn van onze beroepsvereniging. Hieronder kan je onze deontologische code terugvinden. 

Wie is de Deontologische Commissie?
De Deontologische Commissie is samengesteld uit:
- voorzitter:  Samantha Werthen  samantha.werthen@outlook.com
- vertrouwenspersonen:  Arne Heylen arne.heylen@naiade-therapie.be
Suzy Vandermeeren suzy.vandermeeren@gmail.com
- overige commissieleden:  Caroline Wuyts (namens bestuur)
Mathias Dekeyser
Meer info over de bevoegdheden van de Deontologische Commissie vind je hieronder. 

Heb je een ethische vraag?
Je bent in therapie en je hebt het gevoel dat je kwetsbaarheid als cliënt wordt gebruikt door je therapeut, je voelt je niet gerespecteerd door je therapeut, je hebt het gevoel dat de therapeut je grenzen niet respecteert, je stelt je vragen bij de aanpak van de betreffende therapeut, je bent niet zeker of je wel een klacht wil indienen of je hebt vragen over de klachtenprocedure,... In al deze gevallen kan je via bovenstaande mailadressen advies vragen bij één van de vertrouwenspersonen. Hij/zij zal je vraag grondig beluisteren en vervolgens samen met jou bekijken wat mogelijke stappen zijn. Vragen worden steeds discreet behandeld vanuit een herstelgerichte visie. 

Heb je een klacht of wil je een klacht indienen?
Heb je een klacht over één van de leden (therapeuten/counselors) van onze vereniging, neem dan contact op met de voorzitter van de deontologische commissie. Meer info over melding en behandeling van klachten vind je hieronder. 

Download documenten :
Bevoegdheden deontologische commissie
Deontologische code
Klachtenbehandeling en tuchtprocedure